Spørsmål

Hva bør jeg unngå å spise og drikke når jeg ammer?

Noe jeg ikke kan/bør spise eller drikke?