Bør jeg ta tidlig ultralyd?

« Forrige side
1
0

Hvorfor ta man tidlig ultralyd, og hva kan man finne ut ved en tidlig ultralyd?

Markert som søppel
Sendt inn 4. oktober 2014 10:18
Kategori: Gravid
342 visninger
1
Privat svar

Det er vel en del som vil ta ultralyd i uke 12 fordi man da kan se på nakkefolden om det er store sjanser for blant annet down syndrom hos fosteret. I uke 12 er det fortsatt innenfor å kunne ta abort.

Markert som søppel
Svart av 8. oktober 2014 21:04
0
Privat svar

I Norge kan man ta selvbestemt abort til utgangen av uke 12. Da foregår en abort enten medisinsk ved at man tar piller som gjør at fosteret etc. støtes ut av kroppen eller som en utskrapning av livmorens innhold på et sykehus i lett narkose. Medisinsk abort krever ikke innleggelse på sykehus, man er hjemme hos seg selv. Utskraping gjøres poliklinisk på sykehus uten innleggelse.
Dersom man skal ta abort etter uke 12 gjøres dette på en helt annen måte. Man søker om abort med en begrunnelse. Saken tas opp i en abortnemd hvor også kvinnen er tilstede for å svare på spørsmål. Dersom abort innvilges (det gjør det som oftest) blir de fleste innlagt på en gynekologisk avdeling og det blir satt i gang »fødsel». Dette fordi fosteret er blitt såpass stort at det ikke er mulig å gjøre det på samme måte som ved en selvbestemt tidlig abort.
Den enkelte kvinnes risiko for å få et barn med Downs Syndrom (som man blant annet ser ved fortykket nakkefold) er svært liten. Størst er risikoen blant de aller yngste og de aller eldste mødrene. Det er derfor ikke god samfunnsøkonomi å lete etter denne tilstanden hos alle fostre. En helt annen diskusjon er jo hvorvidt det er riktig av oss å fjerne alle fostre med Downs!
Dersom man skulle tilby alle gravide i Norge (ca. 55.000/år) en ultralyd før uke 12 i tillegg til den de får tilbud om rundt uke 18, så ville det koste et tosifret millionbeløp i året. Vi ville også ha problemer med å finne personer som er kvalifisert til dette. I dag er det de fleste steder jordmødre med spesialutdanning innen ultralyd som utfører den såkalte screeningen rundt uke 18. Dersom jordmødre også skal utføre ultralyd i uke 12 på alle vil man måtte ta disse jordmødrene fra fødeavdelingene og det ville ikke vært jordmødre nok der til å hjelpe kvinnene under fødsel!

Markert som søppel
Av CAR
Svart av 24. oktober 2014 11:13
0
Privat svar

Tidlig ultralyd har ingen medisinsk indikasjon. Derfor må man også betale dette selv, det koster fra 1-3000 kroner. Mange blivende foreldre synes det er stas å få tidlige bilder av babyen og er nysgjerrige på kjønnet. På tidlig ultralyd kan det være vanskelig å se babyens kjønn. I tillegg er det verdt å merke seg at det er forbudt for helsepersonell i Norge å oppgi fosterets kjønn før fullgåtte 12 svangerskapsuker. Dette for å hindre at noen tar abort pga kjønnet på fosteret. Alle gravide i Norge får tilbud om ultralyd rundt 18.uke oftest på det stedet man skal føde. Her bestemmer man alder på barnet, ser etter om det er ett eller flere barn og gjør en gjennomgang av fosterets anatomi for å se at alt ser normalt ut. Man kan også se etter barnets kjønn om foreldrene ønsker å vite dette. Undersøkelsen er lagt til uke 18 da det på dette tidspunktet er lettest å se etter eventuelle misdannelser samtidig som det er tidlig nok til å kunne få tatt abort om noe er alvorlig galt.

Markert som søppel
Av CAR
Svart av 8. oktober 2014 14:13
« Forrige side