Hvem kan få barnetrygd?

« Forrige side
0
0

Kan både mamma og pappa få barnetrygd?

Markert som søppel
Sendt inn 25. september 2014 21:45
Kategori: Trygd og støtte
89 visninger
0
Privat svar

* Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Dersom foreldrene har inngått avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem.
* Fosterforeldre, en annen omsorgsperson eller en barnevernsinstitusjon kan få barnetrygd hvis barnet bor der fast (utover tre måneder).

Hvis du skal få barnetrygd, må barnet ditt være bosatt i Norge. Hvis barnet ditt oppholder seg i Norge i minst 12 måneder sammenhengende, regnes det i regelen som bosatt. Det finnes unntak fra denne regelen, les mer på http://www.nav.no

Markert som søppel
Svart av 25. september 2014 21:47
« Forrige side