Hvem kan få kontantstøtte?

« Forrige side
0
0
Markert som søppel
Sendt inn 25. september 2014 21:48
Kategori: Trygd og støtte
113 visninger
0
Privat svar

Dersom du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år (fra fylte 13 til og med 23 måneder) eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.

Går barnet i barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer per uke kan du få 50 prosent kontantstøtte. Du kan maksimalt få støtte i 11 måneder.

Du får ikke kontantstøtte:
– for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon etter lov om barneverntjenester.
– samtidig med fulle foreldrepenger ved adopsjon. I slike tilfeller får du kontantstøtten tidligst fra måneden etter at perioden for fulle foreldrepenger utløper. Den samme tidsbegrensningen gjelder også hvis du har fått engangsstønad i stedet for foreldrepenger ved adopsjon

Les mer hos http://www.nav.no

Markert som søppel
Svart av 25. september 2014 21:49
« Forrige side