Kan jeg amme andres baby?

« Forrige side
0
0

Er det lov eller helt tabu?

Markert som søppel
Sendt inn 11. oktober 2014 10:06
Kategori: Amming
207 visninger
0
Privat svar

Hvis vi går litt tilbake i historien i Norge (og mange andre land) så hadde folk i de høyere sosiale lag ammer til sine barn. Det vil si at de ikke ammet barna sine selv, men ansatte en kvinne fra et lavere sosialt lag som selv akkurat hadde født eller hadde et »ammebarn» til å amme barnet sitt. Ofte var dette på store gårder hvor da disse to barna fra ulike sosiale lag vokste opp sammen. Andre ganger kunne det være kvinner som hadde mistet sitt eget barn. I våre dager er det ikke vanlig at man ammer andres barn da de aller fleste velger å amme selv. Men det er ingenting i veien for at du kan amme en venninnes barn. Jeg har faktisk gjort det selv. Det gir en helt spesiell tilknytning til dette barnet! Om det er tabu, ikke i min krets og lov er det i alle fall! Lykke til!

Markert som søppel
Av CAR
Svart av 24. oktober 2014 11:39
« Forrige side