Når må jeg ha bestemt meg for navn til babyen?

« Forrige side
0
0

Hva er fristen for å velge navn?

Markert som søppel
Sendt inn 11. oktober 2014 09:15
Kategori: Babynavn
43 visninger
0
Privat svar

Du må sende melding til folkeregisteret (skattekontoret) om valg av navn før barnet fyller 6 måneder. Barnet får morens etternavn dersom det ikke er sendt melding innen denne tidsfristen eller meldingen ikke er godkjent.

Dette kan de hjelpe deg med på både sykehuset og helsestasjonen.

Navn som flere enn 200 personer i Norge har som etternavn, kan tas som etternavn av andre uten samtykke fra dem som allerede har det.

Navn som 200 eller færre personer i Norge har som etternavn, kan bare tas som etternavn dersom alle som allerede har det som etternavn, samtykker.

Les mer her: Nytt navn til babyen - hvordan endre navn

Markert som søppel
Svart av 18. oktober 2014 20:01
« Forrige side