Anbefalt amming

Amming, alkohol og tobakk

De fleste vet at du ikke må drikke alkohol eller røyke når du er gravid, men rådene om hva som gjelder når du skal amme er ikke like godt kjent.

Når du ammer er forholdene noe annerledes da konsentrasjonen av alkohol i morsmelken vil være tilnærmet lik nivået i blodet til deg som mamma. Men promillen til babyen vil bli lavere fordi melken etter at den er drukket blir fordelt og fortynnet ut i babyen sin kropp .

Les også: Kan jeg røyke og amme?

Vent 6 uker med alkohol

Jo yngre barnet er, desto mer forsiktig bør du være med alkohol. Nyfødte barn er umodne, og har minimal evne til å nedbryte selv små mengder alkohol. Du bør derfor avstå helt fra alkohol til det er gått iallfall 6 uker etter termin.

Dersom du av og til bruker litt alkohol senere i ammeperioden, er det viktig å begrense mengden. Etter inntak av ett glass vin bør du vente 3 timer før barnet igjen ammes.

En vanlig misforståelse er å tro at det hjelper å pumpe ut melk og kaste denne, og at det vil redusere promillen i melken. Det stemmer ikke. Alkohol lagres ikke i melken og promille-nivået vil synke i takt med i blodet hos mammaen.

Les også: Kan jeg drikke alkohol når jeg er gravid?

Røyking og snus ikke noe for babyer

Hvis du røyker mens hun ammer, medfører det ulemper for babyen og det er ingen tvil om at det beste er at du ikke røyker eller snuser.

Når du bruker tobakk, går nikotin og andre giftstoffer over i morsmelken og videre til barnet. Høyt nikotininnhold i blodet til barnet kan føre til blekhet, kvalme og hjertebank, og det er trolig at nikotinet forstyrrer barnets kontroll på pust og hjerteaktivitet. Det beste er derfor å ikke røyke eller snuse når du ammer.

Selv om du røyker, er det viktig å amme. Røyking bør i så fall begrenses til rett etter at du har ammet, slik at det går lengst mulig tid mellom nikotininntaket og neste måltid.

Det frarådes at man sover i samme seng som barnet hvis man røyker på grunn av økt risiko for krybbedød. Dette gjelder uansett hvem av foreldrene det er som røyker.

Kilde: Helsedirektoratet