Nybaktmamma - fargeblyanter barnehage

Barnehage viktig for resultater på skolen

Norge bruker to prosent av BNP på barnehager, og ligger dermed på topp blant OECD-landene, viser en ny oversikt fra Education at a glance 2016 og kunnskapsdepartementet. Sverige bruker 1,9 prosent.

– Norge er i verdenstoppen når det gjelder hvor mye penger vi bruker på barnehager. – Vi satser på god kvalitet i barnehagene fordi vi vet at tidlig innsats er viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Tegn på fødsel

Barnehage viktig for resultater på skolen

Barn som har gått minst ett år i barnehage har bedre resultater på skolen enn barn som ikke har gått i barnehage, viser analyser av den forrige PISA-undersøkelsen.

Norge skiller seg ut ved at nesten alle norske toåringer går i barnehage. Av de 35 medlemslandene i OECD er det bare Danmark som har høyere dekningsgrad for toåringer.

– Tidlig innsats er viktig for å fange opp barn som sliter eller bare trenger litt ekstra støtte for å utvikle språket. Et godt barnehagetilbud kan være avgjørende for å gi disse barna en god start i livet, understreker Røe Isaksen.

Norske barnehager har høyere bemanning enn gjennomsnittet i OECD. I Norge er det i snitt fem barn per barnehageansatt og 11 barn per barnehagelærer. OECD-snittet er 11 barn per ansatt og 14 barn per barnehagelærer.

Les også: Hva er barnemark og småmark?