nybakt mamma baby

Babynavn 2015: disse navnene er mest brukt

Hva skal barnet hete? Det må du nesten finne ut selv, men her er oversikten over de mest populære navnene i Norge i 2015 i følge tall fra SSB.

I 2015 var det Emma og William som var mest populært når vi ser på eneste fornavn. 50,2 % av alle babyer får et mellomnavn, som oftest mors pikenavn. Dette er en økning fra 42,8% for 20 år siden.

Selv om William og Emma er de mest populære navnene, må det nevnes at bare 1,5 prosent av guttene og jentene fikk disse navnene. Da Anne var på sitt høyeste på slutten av 1950-tallet fikk over 5 prosent av nyfødte jentebarn Anne som første fornavn.

Jentenavn

1 Emma
2 Nora /Norah
3 Sara/Sahra/Sarah
4 Sofie/Sophie
5 Olivia
6 Sofia/Sophia
7 Emilie
8 Ella
9 Leah/Lea
10 Maja/Maia/Maya

Guttenavn

1 William
2 Mathias/Matias
3 Oliver
4 Jakob/Jacob
5 Lucas/Lukas
6 Filip/Fillip/Philip/Phillip
7 Liam
8 Aksel/Axel
9 Emil
10 Oskar/Oscar

 

Navnetoppen i Norge 2015

Navnetoppen i Norge 2015 fordelt på fylker. Kilde: SSB

Nytt navn til babyen

Nytt navn til babyen – hva kan velges

Den som har foreldreansvaret kan velge om barnet skal ha mors eller fars etternavn. Har foreldrene felles foreldreansvar, bestemmer de dette sammen.

De må sende melding til folkeregisteret (skattekontoret) om valg av navn før barnet fyller 6 måneder. Barnet får morens etternavn dersom det ikke er sendt melding innen denne tidsfristen eller meldingen ikke er godkjent.

Les også: 9 tegn på fødsel

Navn som flere enn 200 personer i Norge har som etternavn, kan tas som etternavn av andre uten samtykke fra dem som allerede har det.

Navn som 200 eller færre personer i Norge har som etternavn, kan bare tas som etternavn dersom alle som allerede har det som etternavn, samtykker. For barn under 18 år gis samtykke av den eller dem som har foreldreansvaret.

Navn som ikke er registrert i folkeregisteret som et navn som er i bruk som etternavn i Norge, kan tas som etternavn.

Det er en del unntak som du kan lese om i navneloven.

Endre navn

Det er mulig å endre navn for både voksene og barn.

Er du under 18 år, må den eller de som har foreldreansvaret for deg samtykke i navneendringen. Dersom navneendringen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv samtykke.

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Skatteetaten, Lovdata