Nybakt Pappa

Flere nybakte pappaer med babyen sin

I Norge har både nybakte mammaer og pappaer trolig verdens beste rammer for å tilbringe masse tid med babyen sin. Vi får permisjon fra jobben og penger fra staten.

I 2013 økte antall uker til pappa’ene fra 12 til 14 uker og nå viser tall at pappa’ene i gjennomsnitt tok 49 dager pappaperm i 2014, opp 3 dager i snitt fra året før. I Oslo hadde fedrene et gjennomsnittlig uttak på 53 dager.

For nybakte mammaer var snittet på 113 dager i 2014, opp én dag fra året før.

Spørsmål og svar: Skal jeg være med på fødselen?

Det viser tall fra NAV.

I Akershus og Oslo er andelen fedre som tok ut 12 uker eller mer i løpet av 2014 rundt 54 prosent, sett i forhold til fedre med foreldrepenger i disse fylkene (landsbasis 47 prosent).

Fedrekvoteperioden ble redusert til 10 uker for barn født

Fra 1. juli 2014 ble pappapermen redusert fra 14 uker til 10 uker og dette forventer NAV at vil gi lavere bruk av pappapermen, slik at effekten av 14 uker fedrekvote ikke vil bli tilsvarende synlig i statistikken framover, slik tidligere endringer har blitt.

59 500 menn og 86 300 kvinner mottok foreldrepenger i 2014. Både for menn og kvinner er dette en svak økning sammenliknet med 2013.