fødestuen

Hva skjer den dagen du skal føde og drar til fødeavdelingen

Skrevet av: Victoria Hodt / JordmorNytt

Du nærmer deg termin og kjenner på kroppen at noe er i ferd med å skje. Dette er kanskje tiden hvor du går å kjenner etter små og store tegn på at fødselen skal begynne.

Du har kanskje lest og fått informasjon av jordmor i svangerskapet om tegn på at fødselen er i gang og når du skal kontakte fødeavdelingen. Allikevel syns du det er vanskelig å vite akkurat når du skal reise inn til fødeavdelingen. Du er kanskje redd for å komme inn for tidlig eller kanskje du syns det er litt skummelt å ringe inn?

Du vet best

En viktig beskjed til alle fødekvinner her er at du vet best. Det er du som er gravid og er mesteren til å kjenne de endringer som skjer med kroppen din eller barnet i magen.

Hvis du opplever endringer, er usikker eller trenger en bekreftelse på at barnet i magen har det bra så ta kontakt. Vi er på fødeavdelingen døgnet rundt for deg og ditt barn.

Lurt å ringe på forhånd

Så hva skjer den dagen fødselen setter i gang og du går inn dørene på fødeavdelingen?

Det kan være lurt å ringe inn til fødeavdelingen før du kommer. Når du ringer inn får du snakke med en jordmor som lytter til hva du har å si og jordmoren gjør en vurdering på om det er nødvendig å ta turen inn til fødeavdelingen.

Det er viktig at du tar med deg alle papirene dine, som for eksempel helsekort, blodprøvesvar, ønskebrev og lignende. Om du ikke rekker å ta med deg fødebaggen så har vi det mest nødvendige på fødeavdelingen.

Hva som skjer når du kommer varierer fra avdeling til avdeling, men nedenfor vil jeg skissere litt generell informasjon om hva du kan forvente deg.

Du blir møtt av en jordmor som bringer deg inn på et undersøkelsesrom. Opplever jordmor at du er i aktiv fødsel ut ifra kroppsspråket ditt, tidligere fødselshistorie og det du forteller går dere direkte på fødestue.

Hva skjer på undersøkelsesrommet

På undersøkelsesrommet skjer blant annet:

Måling av blodtrykk, puls og temperatur.

Urinprøve: Du trenger ikke å ta med deg en urinprøve. Du tar urinprøven på fødeavdelingen.

Registrering av rier: Vi registrer rienes hyppighet, intensitet og lengde.

Kjenner på magen din: Jordmor vil kjenne på magen din for å få informasjon om blant annet hvordan barnet ligger, om hodet ligger ned, om hodet er festet, hvilke side ryggen ligger på, mengde med fostervann og barnets størrelse.

Registrering av barnets hjertefrekvens: Registrering av barnets hjertefrekvens er noe av det viktigste vi gjør og gjøres ved at jordmor lytter med doppler, eller jordmorstetoskop, eller setter på en CTG. Registreringen skjer over tid, gjerne i 20 minutter om alt ser normalt ut. Husk at barnets hjertefrekvens er høyere enn vår.

Vaginalundersøkelse: Ved behov gjøres en vaginalundersøkelse som gir informasjon om hvor langt du har kommet i fødsel. Mormunnen gir oss ikke bare informasjon om hvor stor åpning det er, men også konsistens, lengde og plasseringen av åpningen er verdifull informasjon. Vi får også informasjon om hvor i fødselskanalen hodet står og hodets plassering.

Undersøker om det er vannavgang: Om du er sikker eller usikker på om vannet har gått ta på deg et bind. Jordmor vil se på bindets innhold for å bekrefte en eventuell vannavgang, videre hvilke farge, mengde og konsistens fostervannet har er også viktig informasjon.

Risikovurdering av deg og ditt barn: Jordmor vil innhente all nødvendig informasjon om helsetilstanden til deg og ditt barn. Har du eller ditt barn økt risiko for komplikasjoner under fødselen må dette følges nøye opp.

Ulike risikofaktorer kan for eksempel være diabetes, høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning, mors alder, barnets størrelse, seteleie, tvillinger, tidligere keisersnitt, langvarig vannavgang, overvekt, allergier og lignende.

Jordmor har taushetsplikt

Vi har strenge retningslinjer og prosedyrer som gir føringer på hvordan fødselen skal håndteres hvis risikofaktorer er tilstede. Dette vil du få god informasjon om. Jordmor har taushetsplikt.

Undersøkelsene utføres for å forsikre oss om at du og ditt barn har det bra. I tillegg gjøres en vurdering på om du er i aktiv fødsel og dermed kan flyttes til fødestue.

Aktiv fødsel

Aktiv fødsel defineres på ulike måter, men som regel regnes du i aktiv fødsel ved en mormunnsåpning på 4 cm, med eller uten vannavgang og regelmessige rier.

I enkelte tilfeller er det nødvendig at du må være på fødeavdelingen før du er i aktiv fødsel hvis det foreligger risikofaktorer som må følges opp.

I tillegg er det også kvinner som har behov for eller har et sterkt ønske om å være på fødeavdelingen i fødselens latensfase og det tar vi selvfølgelig hensyn til om det er kapasitet.