Baby spiser

Mat til babyer

Spedbarn bør få morsmelk som eneste næring i de første seks levemånedene. Det er gjennomført flere oppsummeringer av forskningen på morsmelk de senere årene, blant annet av den amerikanske barnelegeforeningen, den europeiske barnelegeforeningen og WHO. Alle konkluderer med viktige helsefordeler ved morsmelken.

Ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret, og gjerne lenger hvis mor og barn trives med ammingen.

Les også: 9 tegn på fødsel

Dersom amming ikke er mulig, eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, bør hovedsakelig morsmelkerstatning brukes frem til 12 måneders alder.

Les også: Slik lager du enkelt barnemat

Fast føde

Når spedbarnet er ca. seks måneder gammelt, bør fast føde gradvis introduseres som tillegg til morsmelken, slik at behovet for energi og næringsstoffer dekkes.

Noen barn kan ha behov for fast føde før seks måneders alder, men introduksjon bør skje tidligst ved fire måneders alder. Barn som ikke får morsmelk, kan introduseres til fast føde ved 4-6 måneders alder.

Kilde: Helsedirektoratet / Matportalen