Nybaktmamma - fargeblyanter barnehage

Mer gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen utvider fra 1. august muligheten for gratis kjernetid i barnehage til også å inkludere 3-åringer. Utvidelsen gjør at både 3, 4 og 5-åringer nå har rett på gratis kjernetid i barnehagen. Det melder Regjeringen.no.

– Gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet. Ved å utvide ordningen gir vi enda flere av barna som trenger det mest, mulighet til å gå i barnehage tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forsøksordninger med gratis kjernetid viser at ordningene hadde positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidro til økt barnehagebruk blant familier med innvandrerbakgrunn.

Les også: 9 tegn på fødsel