Nytt navn til babyen

Nytt navn til babyen – hva kan velges

Den som har foreldreansvaret kan velge om barnet skal ha mors eller fars etternavn. Har foreldrene felles foreldreansvar, bestemmer de dette sammen.

De må sende melding til folkeregisteret (skattekontoret) om valg av navn før barnet fyller 6 måneder. Barnet får morens etternavn dersom det ikke er sendt melding innen denne tidsfristen eller meldingen ikke er godkjent.

Les også: 9 tegn på fødsel

Navn som flere enn 200 personer i Norge har som etternavn, kan tas som etternavn av andre uten samtykke fra dem som allerede har det.

Navn som 200 eller færre personer i Norge har som etternavn, kan bare tas som etternavn dersom alle som allerede har det som etternavn, samtykker. For barn under 18 år gis samtykke av den eller dem som har foreldreansvaret.

Navn som ikke er registrert i folkeregisteret som et navn som er i bruk som etternavn i Norge, kan tas som etternavn.

Det er en del unntak som du kan lese om i navneloven.

Endre navn

Det er mulig å endre navn for både voksene og barn.

Er du under 18 år, må den eller de som har foreldreansvaret for deg samtykke i navneendringen. Dersom navneendringen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv samtykke.

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Skatteetaten, Lovdata