Innlegg

NybaktMamma gutt blader høst

Rett til barnehageplass for babyer født i september og oktober

Over 40.000 ettåringer begynner denne høsten i barnehagen for aller første gang. Nå har også babyer som er født i september og oktober rett til barnehageplass.

− Vi er glade for at enda flere barn nå får tilbud om en barnehageplass, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

Trenger du klær til barnehagen? Kjøp barnehageklær her

31. Oktober

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. september til 31. oktober, har nå rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i.

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har som tidligere rett til plass i løpet av august.

− Barnehagepolitikken har så langt handlet om å skaffe barnehageplass til alle. Regjeringen er opptatt av at disse barnehageplassene skal være gode, sier Vik Aspaker.

Kilde: Regjeringen.no
Nybaktmamma - fargeblyanter barnehage

Barnehage viktig for resultater på skolen

Norge bruker to prosent av BNP på barnehager, og ligger dermed på topp blant OECD-landene, viser en ny oversikt fra Education at a glance 2016 og kunnskapsdepartementet. Sverige bruker 1,9 prosent.

– Norge er i verdenstoppen når det gjelder hvor mye penger vi bruker på barnehager. – Vi satser på god kvalitet i barnehagene fordi vi vet at tidlig innsats er viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Tegn på fødsel

Barnehage viktig for resultater på skolen

Barn som har gått minst ett år i barnehage har bedre resultater på skolen enn barn som ikke har gått i barnehage, viser analyser av den forrige PISA-undersøkelsen.

Norge skiller seg ut ved at nesten alle norske toåringer går i barnehage. Av de 35 medlemslandene i OECD er det bare Danmark som har høyere dekningsgrad for toåringer.

– Tidlig innsats er viktig for å fange opp barn som sliter eller bare trenger litt ekstra støtte for å utvikle språket. Et godt barnehagetilbud kan være avgjørende for å gi disse barna en god start i livet, understreker Røe Isaksen.

Norske barnehager har høyere bemanning enn gjennomsnittet i OECD. I Norge er det i snitt fem barn per barnehageansatt og 11 barn per barnehagelærer. OECD-snittet er 11 barn per ansatt og 14 barn per barnehagelærer.

Les også: Hva er barnemark og småmark?

Nybaktmamma - fargeblyanter barnehage

Mer gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen utvider fra 1. august muligheten for gratis kjernetid i barnehage til også å inkludere 3-åringer. Utvidelsen gjør at både 3, 4 og 5-åringer nå har rett på gratis kjernetid i barnehagen. Det melder Regjeringen.no.

– Gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet. Ved å utvide ordningen gir vi enda flere av barna som trenger det mest, mulighet til å gå i barnehage tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forsøksordninger med gratis kjernetid viser at ordningene hadde positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidro til økt barnehagebruk blant familier med innvandrerbakgrunn.

Les også: 9 tegn på fødsel

 

Nytt navn til babyen

Barnehageplass også for barn født i september og oktober

Nå blir det barnehageplass også til barn som er født i september og oktober etter at Regjeringen gir garantert barnehageplass til flere barn. Det melder Regjeringen i dag.

Mange har forsøkt å barn før september for å være garantert barnehageplass. Det har gitt en kraftig økning av nybakte mammaer på sommeren. Fikk du barn i september eller senere på året har du risikert å måtte vente et ekstra år.

Kjøp barneklær til å ha ute i barnehagen.

9600 flere barn

– Vi og samarbeidspartiene vil gi flere barn mulighet til å gå i barnehagen. Derfor utvider vi retten, og gir 9 600 flere barn rett til plass allerede fra høsten 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Med dette nye forslaget blir ventetiden redusert for barn født i september og oktober med henholdsvis 11 og 10 måneder.

– Vi foreslår også at kommunene kan velge å tilby plass allerede i august for de barna som er født i september eller oktober. Da blir det opp til foreldrene om de ønsker plass fra august, eller om de vil vente til den måneden barnet fyller ett år, sier Røe Isaksen.

Kommunene har ansvaret for at barn med rett til barnehageplass og Regjeringen har bevilget 740 millioner kroner slik at foreldre og barn skal få kortere ventetid på barnehageplass.

Les også 9 tegn på fødsel