Innlegg

Nybakt Mamma'er blir stadig eldre

Nybakte mamma’er blir stadig eldre

I 2014 ble det født 59.937 barn i Norge noe som er helt på linje med året før, men hakket lavere enn årene før. Derimot fortsetter trenden med at nybakte mammaer i Norge stadig blir eldre. Her er noen tall og grafer for å vise utviklingen av hvor gammel mor er når hun føder i perioden fra1967 til 2014.

Nybakt Mamma'er som er 20-24år (1967- 2014)

I 2014 var det 7.561 nybakte mammaer mellom 20 og 24 år i Norge. Dette er en videre nedgang fra tidligere år og 600 færre enn i 2013.

Det er samme trender for aldersgruppene under 15 år, 16-17 år og 18-19 år. Spesielt for aldersgruppen 18-19 er fallet bratt.

I aldersgruppen 25-29 år er det en flat utvikling og det var nesten like mange nybakte mammaer i 2014 som i årene før. I denne aldersgruppen holder antallet seg stabilt.

Nybakt Mamma'er som er 30-34 år (1967- 2014)

De siste ti årene har antall nybakte mammaer som er 30-34 år holdt seg stabilt, men det har siden 1980 vært en bratt økning i antallet. I 2014 var det 19.981 nybakte mammaer mellom 30 og 34 år.

Nybakt Mamma'er som er 40-44 år (1967- 2014)

Etter et kraftig fall på 1970-tallet har antall nybakte mammaer som er mellom 40 og 44 år når de føder steget kraftig i mange år. I 2014 var det 1.985 nybakte mammaer mellom 40 og 44 år, som er en økning på 3,8 prosent fra året før. I løpet av ti år har det vært en økning på 57 prosent.

Nybakt Mamma'er i Norge (1967- 2014)

Utviklingen av antall nybakte mammaer og fødsler totalt i Norge fra 1967 til 2014. Det ble født flest gutter med 51,4 prosent, men i Troms og Finnmark ble det i 2014 født flest jenter.

Alle tall er hentet fra statistikkbanken til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som fører statistikk basert på blant annet data fra Medisinsk fødselsregister.