Spørsmål

Er det greit at babyen krabber ute?

Eller bør vi vente til den kan gå?