Innlegg

Penger

Dette må du vite om barnetrygd

Barnetrygd har vært delt ut til foreldre i Norge helt siden 1946 og er ment å hjelpe til å dekke noen av kostnadene som er ved å ha barn. Her får du informasjon og nyttige råd om barnetrygden.

De siste årene har utbetalingen for barnetrygden vært på 970 kroner pr barn pr måned i henhold til satsene fra NAV.

Barnetrygden er skattefri.

Les også: Tegn på fødsel

NAV styrer barnetrygden

Det er NAV som håndterer og styrer barnetrygden etter regler fra Stortinget. Så snart et barn blir født og registrert i folkeregisteret starter det automatisk utbetaling.

Det betyr at utbetalingene i praksis starter når barnet er én til to måneder gammel og varer til måneden før barnet fyller 18 år.

Opp til 18 år

Du får barnetrygd for hvert barn du har som er under 18 år og som bor i Norge.

Frem til mai 2000 var grensen 16 år, mens det frem til 1970 bare ble delt ut barnetrygd til enslige forsørgere og dere første barn.

I 2004 ble det utbetalt 14,2 milliarder kroner til 1.075.000 barn i Norge.

Så lenge barnet er født i Norge går barnetrygden av seg selv. Det er selvfølgelig en rekke unntak og regler, og de kan du lese mer om hos NAV.

Nybakt Pappa

Flere nybakte pappaer med babyen sin

I Norge har både nybakte mammaer og pappaer trolig verdens beste rammer for å tilbringe masse tid med babyen sin. Vi får permisjon fra jobben og penger fra staten.

I 2013 økte antall uker til pappa’ene fra 12 til 14 uker og nå viser tall at pappa’ene i gjennomsnitt tok 49 dager pappaperm i 2014, opp 3 dager i snitt fra året før. I Oslo hadde fedrene et gjennomsnittlig uttak på 53 dager.

For nybakte mammaer var snittet på 113 dager i 2014, opp én dag fra året før.

Spørsmål og svar: Skal jeg være med på fødselen?

Det viser tall fra NAV.

I Akershus og Oslo er andelen fedre som tok ut 12 uker eller mer i løpet av 2014 rundt 54 prosent, sett i forhold til fedre med foreldrepenger i disse fylkene (landsbasis 47 prosent).

Fedrekvoteperioden ble redusert til 10 uker for barn født

Fra 1. juli 2014 ble pappapermen redusert fra 14 uker til 10 uker og dette forventer NAV at vil gi lavere bruk av pappapermen, slik at effekten av 14 uker fedrekvote ikke vil bli tilsvarende synlig i statistikken framover, slik tidligere endringer har blitt.

59 500 menn og 86 300 kvinner mottok foreldrepenger i 2014. Både for menn og kvinner er dette en svak økning sammenliknet med 2013.

 

Spørsmål

Hvem kan få kontantstøtte?