Innlegg

Søskenkrangling

Så mange barn stammer

Å lære å snakke kan by på utfordringer og det blir ikke lettere om du stammer. Men med riktig hjelp blir de aller fleste barn kvitt stammingen sin.

En undersøkelser av Linn Stokke Guttormsen ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, viser at 11 prosent av barn i barnehagealder har stammet, mens 1 prosent av skolebarna stammer. Guttormsen er den første i Norge som skriver doktorgrad om stamming.

Og en utbredt misforståelse er at stamming kommer av nervøsitet.

Stotring og stamming

Det kan være en utfordring å skille mellom stotring og stamming hos barna.

Når barna er i alderen to til fem år er det relativt vanlig at de stotrer. Det vil si at setninger brytes opp i form av nøling og få gjentakelser.

Barn som stammer har blant annet repetisjoner av lyd eller stavelser: “ka-ka- ka- kan du komme?” I tillegg kan barna som stammer kan forlenge lyder som “mmmmmamma” og “iiiiiis”.

Årsaken til stamming er forskere fortsatt ikke helt sikre på, men mye tyder på at barna som utvikler stamming har en medfødt risiko for dette.

– Det vi vet er at denne medfødte risikoen for å begynne å stamme er arvelig. Det er langt større sjanse for å utvikle stammingen hvis en nær slektning har taleproblemer, forteller Guttormsen til Norsk Helseinformatikk.

Kilde: Norsk Helseinformatikk