Spørsmål

Bør jeg ta tidlig ultralyd?

Hvorfor ta man tidlig ultralyd, og hva kan man finne ut ved en tidlig ultralyd?