Spørsmål

Er det greit at babyen krabber ute?

Eller bør vi vente til den kan gå?

Kan jeg ha babyen ute på en varm sommerdag?

Når blir det for varmt?

Kan en baby være med ut når det er kaldt?

Hvor går grensen på når en baby kan være med ut? Har det noe å si om det blåser?