Spørsmål

Kan en baby være med ut når det er kaldt?

Hvor går grensen på når en baby kan være med ut? Har det noe å si om det blåser?